Judaism Wiki
Advertisement

זהו מאמר הגדרה = מאמר שמטרתו להגדיר במדוייק שורש, מילה או ביטוי בלשון המקרא. זהו חלק ממיזם המילון המקראי החופשי.


מיצימיאו (שם בדוי) בשם מורהּ

בפרשת בריאת המאורות (בראשית א) כתוב קודם "שני המאורות הגדולים " ואחר כך "המאור הגדול... והמאור הקטן... ". במציאות השמש הרבה יותר גדול מהירח, אבל גם המרחק מהשמש לכדוה"א הרבה יותר גדול מאשר המרחק מהירח לכדוה"א, ולכן הם נראים לעינינו באותו גודל, כמו שראינו בליקוי החמה האחרון (במקומות שהיה ליקוי מלא) - שבו הירח הסתיר בדיוק את השמש. לפי זה נראה שהפסוק הראשון מדבר על הגודל הנראה לעין - שני המאורות נראים גדולים באותה מידה; והפסוק השני מדבר על הגודל המוחלט - השמש יותר גדול.


תגובות[]

מאת: יחיאל

שני המאורות הגדולים באופן מוחלט לכל מה שהיה על פני הארץ באותה תקופה.

המאור הגדול והמאור הקטן - אחד ביחס לכמות האור של השני.

האדם אז לא ידע דבר על קרבתו או ריחוקו של השמש והירח מכדור-הארץ.

בכך שאנו מסלפים את התנ"ך להתאים לידוע כיום, אנו בעצם חוטאים לאלוקים.

הגיע הזמן שנודה שבעצם בתנ"ך נכתבה ע"י אנשים שהידע שלהם היה מועט לעומת האדם כיום.

אין בכך סתירה לכיום של השם(י"ש), אלא היפוכו של מצב שבו אנו בעצם מהללים את בריאתו ואיננו מפשטים אותו בכך שהכל נעשה כמעשה של מה-בכך בשביל אלוקים.

_______________

מאת: *

כתבת- "התנ"ך נכתב ע"י אנשים שהידע שלהם היה מועט לעומת האדם כיום"- לפי אמונתי- התנ"ך נכתב ע"י הקב"ה. אולי נכתב בזמנו עבור אנשים שהידע שלהם מועט יותר מהידע כיום, אך התרה היא נצחית, וכפי שהיא התאימה לאנשי המדבר, שאולי הבינו אותה כמו שאתה הבנת, היא צריכה להתאים גם לדורנו, כפי שאנשים מבינים- שהשמש באמת יותר גדולה מהירח.

חוץ מזה- אני כלל לא בטוחה שהידע שלהם באסטרונומיה היה מועט מהידע שלנו- בזמנם בלילה היה הרבה יותר חשוך (הרי לא היה חשמל), והכוכבים תפסו מקום מרכזי בחייהם, והם יכלו להגיע לאמיתות בדרך שונה משלנו- לא ע"י טלסקופים, אלא למשל ע"י ההבנה שהירח מקיף את כדור הארץ פעם בחודש, והעונות מתחלפים פעם בשנה, כך שהיח\רח כנראה יותר קרוב מהשמש.

_______________

מאת: אני צודקת

המאור הקטן פירושו הירח. כידוע, בפסוק היה רשום שאלוהים רצה ליצור מאור קטן ומאור גדול ליום ולילה, ז"א האור הקטן שהירח מביא הוא היה המאור הקטן ללילה, והמאור הגדול שכידוע לנו מפיץ הכי הרבה אור, הוא השמש.

_______________

מאת: אני צודק בנוסף לדברים שכבר נאמרו- אשמדאי רצה למנוע אמונה במאורות ולכן אלוהי ישראל ברא את האור לפני המאורות.


לעמוד זה יש כתובת קצרה: tnk1/tora/brejit/meorot


Advertisement