Judaism Wiki
Advertisement

זהו מאמר הגדרה = מאמר שמטרתו להגדיר במדוייק שורש, מילה או ביטוי בלשון המקרא. זהו חלק ממיזם המילון המקראי החופשי.


הגמל במקרא : (נזכר כ 54 פעמים בתנ"ך)

זכר                 = גמל

נקבה              = מניקה (נאקה) השם נאקה לנקבת הגמל לא מוזכר בתנ"ך

זכר צעיר         = בכר

נקבה צעירה    = בכרה

שמות נוספים :

אוביל ( = גמל , בערבית)

דברי הימים א פרק כז פסוק ל

ועל- הגמלים אוביל הישמעלי ועל-האתנות יחדיהו המרנתי:

כר הגמל (אוכף)

בראשית לא לד

ורחל   לקחה   את התרפים ותשמם בכר הגמל ותשב עליהם וימשש לבן את כל האהל ולא מצא:

דבשת הגמל (גב , כתף)

ישעיה ל ו : .. ישאו על-כתף עירים חיליהם ועל- דבשת גמלים אוצרותם על-עם לא יועילו:

הברכת הגמלים (כיפוך הברך לשם ישיבה)

בראשית כד יא : ויברך הגמלים מחוץ לעיר אל באר המים לעת ערב לעת צאת השאבת:

== לא כשר ==

ויקרא יא ד

אך   את   זה   לא תאכלו .. את ה גמל כי מעלה גרה הוא ופרסה איננו מפריס טמא הוא לכם:

=== קומיס ===

חלב הנאקה (לא מופיע בתנ"ך , אך טוב לדעת כדי לפתור תשבצים..)

שיירת / אורחת גמלים

קטאר (בערבית) , מכאן השם קטר לקרון הראשון ברכבת

שם אדם :

במדבר יג יב

למטה דן עמיאל בן גמל י:

שם מקום :

ירמיה מח כג : ועל קריתים ועל- בית גמול ועל-בית מעון:

אטימולוגיה

כתבתי שהנאקה נקראית מניקה בתנ"ך   (נראה לי שזה לא רשום בשום מקום אחר..)

בתיאור המתנות של יעקב , מוזכרים זכר ונקבה

בראשית פרק לב פסוק טו-טז :

עזים מאתים ותישים עשרים

רחלים מאתים ואילים עשרים:

גמלים , מיניקות ובניהם   שלשים

פרות ארבעים ופרים עשרה

אתנת עשרים ועירם עשרה:

לדעתי יש קשר בין ג.מ.ל לבין י.נ.ק

לגמול את התינוק (יונק) = להניק אותו (עד שהוא לא צריך יותר..)

בראשית כא ז-ח

ותאמר מי מלל לאברהם היניקה בנים שרה כי ילדתי בן לזקניו:

ויגדל הילד ויגמל ויעש אברהם משתה גדול ביום הגמל את יצחק:

שמואל א פרק א פסוק כב-כד

וחנה   לא   עלתה כי-אמרה לאישה עד יגמל הנער

והבאתיו ונראה את-פני ה' וישב שם עד-עולם:

ויאמר   לה   אלקנה   אישה   עשי   הטוב   בעיניך שבי עד- גמלך אתו

אך יקם ה' את-דברו ותשב האשה ו תינק את-בנה עד- גמלה אתו:

ותעלהו   עמה   כאשר גמלתו ..

כך שנאקה מקבילה למניקה

---

ישעיה כח ט

את-מי יורה דעה ואת-מי יבין שמועה גמולי מחלב עתיקי משדים:
נספח (בכר / בכרה)

ישעיה ס ו : שפעת גמלים תכסך בכרי מדין   ועיפה   ..

ירמיה ב כג : ..ראי דרכך בגיא דעי מה עשית בכרה קלה משרכת דרכיה:

מקורות[]

על-פי מאמר של אביתר כהן שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2005-08-25 16:10:07.

תגובות[]

מאת: ארנון

בערבית יש לגמל כאלף שמות וכנויים.

בתנך גמלים בלבד זה כולל זכרים ונקיבות.

על כן כשכתוב גמלים מיניקות (אין נאקות)הכונה לנקבות בלבד. אכן בתורה אין הפסק ביניהם. הכונה לנקיבות בלבד.

אין כאן כונה שגתילם זכרים 15 ונקבות ובניהם 15 אלא מיניקות ובניהם בלבד

תגובות[]

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי)
יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות.
אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.


לעמוד זה יש כתובת קצרה: tnk1/messages/ljon_jorj_gml3_0


Advertisement