Judaism Wiki
Advertisement


פרק כד בתהלים נפתח בשני פסוקים שמשבחים את ה' על בריאת העולם (כד1-2): לה' הארץ ומלואה, תבל ויושבי בה. כי הוא על ימים יסדה, ועל נהרות יכוננה.

בהמשך, מתאר המשורר מה צריך האדם לעשות כדי להתקרב אל ה' במקדש (כד3-6): מי יעלה בהר ה'..., ובהמשך הוא מתאר את הצד השני של ההתקרבות - איך ה' מתקרב אל האדם במקדש (כד7-10): שאו שערים ראשיכם... ויבוא מלך הכבוד.

נחזור כעת לשני הפסוקים הראשונים: רוב המפרשים פירשו, שפסוקים אלה הם הקדמה כללית למזמור - קודם משבחים את ה', ואחר-כך מדברים על דרכי ההתקרבות שבינו לבין האדם. אולם, אם זו אכן הקדמה כללית, מדוע מודגשים שם דווקא הימים והנהרות ?

כדי להבין את משמעות הפסוקים, נשים לב למילה שחוזרת בהם פעמיים - על. כפי שהסברנו במאמר " הארץ על המים ", משמעות המילה כאן היא "מעל", "גבוה יותר", ומשמעות הפסוק היא - "ה' ברא את הארץ גבוהה יותר מאשר הימים והנהרות ". הפסוק הבא - כד3 - נפתח בשאלה מי יעלה בהר ה' - ובכך הוא מפנה את מבטנו עוד יותר למעלה: מן הארץ אל הר ה' .

העליה הפיסית היא, כמובן, רק משל להתעלות רוחנית ולקרבה אל ה': בני האדם, שוכני הארץ, הם לא רק גבוהים יותר מיצורי המים - אלא גם נעלים יותר וקרובים יותר אל ה'; כפי שהאדם שמצליח לעלות בהר ה' (שהוא נקי כפיים ובר לבב...) נעלה יותר וקרוב יותר אל ה', מהאנשים שנשארים למטה על הארץ.

שני הפסוקים הראשונים באים לעודד את הקוראים ולומר להם: "ראו, אתם כבר נמצאים בעמדת-פתיחה טובה, ה' עשה אתכם גבוהים יותר וקרובים יותר אליו, כי הוא על ימים יסדה ועל נהרות יכוננה ".

הפסוקים הבאים באים לדרבן את הקוראים ולומר להם: "כדי להתקרב עוד יותר אל ה', אתם צריכים להתאמץ, כי מי יעלה בהר ה' ומי יקום במקום קדשו? נקי כפיים ובר לככ, אשר לא נשא לשוא נפשי ולא נשבע למרמה" .

הסברים נוספים על מבנה הפרק...

מקורות[]

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2004-01-16 10:39:55.

תגובות[]

הקטגוריות נמצאות ב: כי הוא על ימים יסדה ועל נהרות יכוננה

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי)
יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות.
אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.


לעמוד זה יש כתובת קצרה: tnk1/ktuv/thlim/th-24-0104


Advertisement