Judaism Wiki
Advertisement


תגובה ל: דברים כה שנכתבה ב11:07:08  30.03.2005 דברים כה 17 - 18: " זכור את אשר עשה לך עמלק, בדרך בצאתכם ממצרים. אשר קרך בדרך, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך; ואתה עייף ויגע; ולא ירא אלוהים "

בתאור הזה מודגשים פרטים הסטוריים מסויימים (שעמלק תקף אותנו בדרך, כשיצאנו ממצרים, וכו'). מהי החשיבות של הפרטים האלה -- למה דווקא הם מודגשים?

על-פי מלבי"ם, הפסוק בא ללמד, שהעמלקים תקפו אותנו ללא כל סיבה.

יש כמה סיבות שגורמות לעם לתקוף עם אחר:

  1. כדי לכבוש שטחים ולהרחיב את גבולו
  1. כדי לנקום
  1. כדי להפגין כוח
  1. כדי להשתלט על מזון ומים
  1. כדי להשליט את אמונותיו ודתו

אבל עמלק תקפו אותנו בלי שום סיבה:

  1. הם תקפו אותנו " בדרך בצאתכם ממצרים ", כשעוד לא היו לנו שום שטחים שאפשר לקחת מאתנו;
  1. הם פגשו אותנו במקרה – " אשר קרך בדרך ", ולא כאנשים הבאים לנקום;
  1. הם תקפו את החלשים – " ויזנב בך כל הנחשלים אחריך ", ולא הפגינו בכך שום כוח וגבורה;
  1. העם היה אז " עייף ויגע ", בקושי היו לו מזון ומים למחייתו
  1. עמלק הוא עם אתיאיסט, אין לו דת – " ולא ירא אלוהים ".

נראה מכאן שהעמלקים תקפו אותנו פשוט מתוך תאוות ההרג – בלי שום סיבה הגיונית; רק משום שהוא מטבעו רע ואוהב להרוג. ולכן נצטווינו להשמיד דווקא אותו ולא אף עם אחר [קושיה: אם עמלק אוהב להרוג, אז איך העמלקים שפשטו על צקלג בשמ"א ל "לא המיתו איש"? תשובה: זה היה נס שנעשה כדי להציל את דוד, "כי אמרו העם לסקלו כי מרה נפש כל העם איש על בניו ועל בנתיו"].

מכאן אפשר להסיק, בניגוד לדעות הרווחות בימינו, ש לא כל אויב של עם ישראל הוא 'בגדר עמלק'. למעשה בימינו אין בכלל עם שמתקרב למדרגה של עמלק -- שתוקף אותנו רק מתוך תאוות ההרג ובלי שום סיבה הגיונית. ולכן צריך להיזהר ולא להחיל את דין 'עמלק' על שום עם אחר.

תשובות נוספות לשאלה "למה דווקא עמלק" ניתן למצוא כאן .

מקורות[]

על-פי מאמר של ע"פ מלבי"ם שפורסם לראשונה בפירושים וסימנים לפורים וגם ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2005-04-06 13:12:30.

תגובות[]

מאת: מנחם

מנחם (80.230.114.242) ב17:52:59  02.09.2003, בתגובה ל: למה דווקא עמלק? שנשלח על-ידי עפ מלבים בפוס לפורים:

הכתוב אומר "ואתה עייף ויגע ולא ירא אלהים" המילה "לא ירא אלהים" מכוונת אליך "אתה" ולא כלפי עמלק. הכוונה היא לפני מעמד הר סיני, לפני כריתת הברית וקבלת התןרה (ראה מכילתא)

תגובות[]

מאת: אסף
הסיבה הפשוטה ביותר היא רכוש. כשם ששודדים הולכים בדרכים ותוקפים כל מי שרואים כך העמלק תקף את בני ישראל. הרי כתוב שבני ישראל יצאו ממצריים ברכוש רב.
אך מכיוון שלא כל שודד מוגדר כעמלק עדיין אינני מוצא את הסיבה למה דווקא עמלק.
לדעתי ההסבר שניתן איננו מספק.

תגובות[]

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי)
יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות.
אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.


לעמוד זה יש כתובת קצרה: tnk1/messages/prqim_t0525_0


Advertisement