Judaism Wiki
Advertisement


ביום הראשון לבריאת העולם "ויאמר אלהים יהי אור, ויהי-אור". אך השמש נוצרה ביום הרביעי, אז איך היה אור ביום הראשון?

בעבר באמת היה קשה להבין פסוק זה, כי לא ידעו מהו האור, וחשבו שכדי שיהיה אור חייב להיות מקור-אור.

אך בימינו אנו יודעים, שהאור הוא קרינה אלקטרומגנטית, שהיא בסה"כ שטף של חלקיקים - פוטונים. היקום שלנו מלא בפוטונים שאין להם שום מקור נראה לעין - "קרינת הרקע הקוסמית"; המדענים המאמינים בתיאוריית "המפץ הגדול" אומרים, שקרינה זו נוצרה בזמן בריאת היקום, והיא קיימת עד היום.

אך אין צורך לקבל את תיאוריית המפץ הגדול כדי לפרש את הפסוק; לענייננו מספיק שנדע, שיכולים להיות פוטונים שאין להם מקור נוכחי. כמו שה' יצר את כל שאר הגופים בעולם, כך הוא יצר גם את הפוטונים, ולשם כך כמובן לא היה לו צורך בשמש או בכל מקור-אור אחר.

מעבר לכך: הקרינה האלקטרומגנטית קשורה קשר הדוק לאחד משלושת הכוחות הפיסיקליים המוכרים בימינו - הכוח האלקטרומגנטי; ייתכן שבריאת האור למעשה מייצגת את בריאת כוח זה. לפי זה, ביום הראשון ברא ה' את הכוח האלקטרומגנטי ואת הקרינה האלקטרומגנטית, וביום הרביעי ברא ה' את השמש, שמפיקה קרינה מסוג זה.

ע"ע מדוע ה' סיפר לנו על בריאת האור, אם בימינו אנחנו מקבלים אור רק מן השמש?


תגובות[]

  • לפי המדרשים האור הראשון היה האור האלוקי, ואז גנז אותו הקב"ה לצדיקים לעתיד לבוא.
  • אם כבר אז עדיף להמשיך עם זה הלאה (כמו שעשה פרופ' נתן אביעזר) ולהגיד שביום הראשון ה' ברא את האנרגיה (שהיא היא גם החומר כמו שגילה אינשטיין). ככה זה יותר מקביל לתיאוריית המפץ הגדול.


לעמוד זה יש כתובת קצרה: tnk1/tora/brejit/br-01-03


Advertisement