Judaism Wiki
Advertisement


זהו מאמר דמיוני; אין לקחת אותו ברצינות!


לפני שברא ה' את האדם (בראשית א 26): ויאמר א-להים: נעשה אדם בצלמנו כדמותנו , וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמש הרומש על הארץ .

אבל בבריאת האדם עצמה נאמר (בראשית א 27) ויברא אלוהים את האדם בצלמו , בצלם אלהים ברא אותו; זכר ונקבה ברא אותם .

למה לא נאמר שהאדם נברא "בדמותו" אלא רק " בצלמו "?

תשובה [גלעד ביר, 2:00 בלילה, על הדשא במקוה-ישראל]: השאלה היא לא למה בפסוק 27 לא נכתב "בדמותו", אלא למה בפסוק 26 כן נכתב "כדמותנו". והתשובה היא - כדי לפתור את בעיית האבטלה! התנ"ך הופץ במליארדי עותקים, וכל מילה בו מספקת תעסוקה להמוני אנשים ברחבי העולם!

בדברי ה' לנוח (בראשית ט7) נאמר: " ואתם - פרו ורבו; שרצו בארץ, ורבו בה ". מה משמעות הציווי " שרצו "?

תשובה [גלעד ביר, 3:00 בלילה, על הדשא במקוה-ישראל]: המילה "כדמותנו" נכתבה כדי לפתור את בעיית האבטלה; אז המילה "שרצו" נכתבה כדי ליצור את בעיית האבטלה!!!


תגובות

  (0)

  מאת: אריאל

  אריאל (212.179.137.211) ב09:34:18  26.06.2003, בתגובה ל: אבטלה שנשלח על-ידי עפ גלעד ביר ב: זה באמת לא מוסיף יוקרה לאתר...

  אבל בכל מקרה אפילו לא הבנתי את השנינות.

  _______________

   מאת: יהודה כדאי לשים לב למה שרש"י על המקום כותב. מאד מעניין. השאלה היא בעצם למה כתוב " נעשה " " בצלמנו " " כדמותינו ", מה הלשון רבים? אלא יש לומר: כאן למדנו על ענוותנותו של הקב"ה. ה' נמלך עם המלאכים. ואפי' שהוא הקדוש ברוך הוא מובדל ומרומם וכו' מהמלאכים, בכל-זאת איתם הוא נמלך, כדי ללמדנו שאפילו גדול יכול לשמוע את דיעת פמליתו (כפי שרש"י מרחיב). דבר נוסף: בקטע השני של רש"י הוא ממשיך לדבר על זה, ואומר: אפילו שזה נתינת מקום למינות, בכל זאת ה' רוצה ללמדנו את ענין הענווה. (והוא נשאר חייב) ובכלל, בפסוק הבא אחריו מיד הוא אומר " ויברא אלוקום " " בצלמו " בלשון יחיד, היינו שהוא ורק הוא ברא. _______________

   מקורות

   על-פי מאמר של ע"פ גלעד ביר שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2001-01-01 00:00:00.

   דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי)
   יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות.
   אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.


   לעמוד זה יש כתובת קצרה: tnk1/tora/brejit/avtla


   Advertisement