Judaism Wiki
Advertisement


לפני שברא ה' את האדם (בראשית א 26): ויאמר א-להים: נעשה אדם בצלמנו כדמותנו , וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמש הרומש על הארץ

אבל בבריאת האדם עצמה נאמר (בראשית א 27) ויברא אלוהים את האדם בצלמו , בצלם אלהים ברא אותו; זכר ונקבה ברא אותם

למה לא נאמר שהאדם נברא "בדמותו" אלא רק " בצלמו

תשובה [גלעד ביר, 2:00 בלילה, על הדשא במקוה-ישראל]: השאלה היא לא למה בפסוק 27 לא נכתב "בדמותו", אלא למה בפסוק 26 כן נכתב "כדמותנו". והתשובה היא - כדי לפתור את בעיית האבטלה! התנ"ך הופץ במליארדי עותקים, וכל מילה בו מספקת תעסוקה להמוני אנשים ברחבי העולם!

בדברי ה' לנוח (בראשית ט7) נאמר: " ואתם - פרו ורבו; שרצו בארץ, ורבו בה ". מה משמעות הציווי " שרצו

תשובה [גלעד ביר, 3:00 בלילה, על הדשא במקוה-ישראל]: המילה "כדמותנו" נכתבה כדי לפתור את בעיית האבטלה; אז המילה "שרצו" נכתבה כדי ליצור את בעיית האבטלה!!!

תגובות

(0)

מאת: אריאל

אריאל (212.179.137.211) ב09:34:18 26.06.2003, בתגובה ל: אבטלה שנשלח על-ידי עפ גלעד ביר ב: זה באמת לא מוסיף יוקרה לאתר...

אבל בכל מקרה אפילו לא הבנתי את השנינות.

_______________

מאת: יהודה

כדאי לשים לב למה שרש"י על המקום כותב. מאד מעניין.

השאלה היא בעצם למה כתוב " נעשה " " בצלמנו " " כדמותינו ", מה הלשון רבים?

אלא יש לומר: כאן למדנו על ענוותנותו של הקב"ה.

ה' נמלך עם המלאכים.

ואפי' שהוא הקדוש ברוך הוא מובדל ומרומם וכו' מהמלאכים, בכל-זאת איתם הואנמלך, כדי ללמדנו שאפילו גדול יכול לשמוע את דיעת פמליתו (כפי שרש"ימרחיב).

דבר נוסף: בקטע השני של רש"י הוא ממשיך לדבר על זה, ואומר: אפילו שזהנתינת מקום למינות, בכל זאת ה' רוצה ללמדנו את ענין הענווה. (והוא נשאר חייב)ובכלל, בפסוק הבא אחריו מיד הוא אומר " ויברא אלוקום " " בצלמו " בלשון יחיד,היינו שהוא ורק הוא ברא.

_______________

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי)
יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות.
אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

Advertisement