Judaism Wiki
Im>ע"פ גלעד ביר
(Uploaded by bot)
 
(4 גרסאות ביניים של 2 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
 
   
 
{{מאמר דמיוני}}
 
{{מאמר דמיוני}}
   
לפני שברא ה' את האדם (בראשית א 26):<q class="psuq"> ויאמר א-להים: נעשה אדם <span style="text-decoration:underline">בצלמנו כדמותנו</span> , וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמש הרומש על הארץ</q>
+
לפני שברא ה' את האדם (בראשית א 26): {{צ|תוכן=ויאמר א-להים: נעשה אדם <span style="text-decoration:underline">בצלמנו כדמותנו</span> , וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמש הרומש על הארץ}} .
  +
אבל בבריאת האדם עצמה נאמר (בראשית א 27)<q class="psuq"> ויברא אלוהים את האדם <span style="text-decoration:underline">בצלמו</span> , בצלם אלהים ברא אותו; זכר ונקבה ברא אותם</q>
+
אבל בבריאת האדם עצמה נאמר (בראשית א 27) {{צ|תוכן=ויברא אלוהים את האדם <span style="text-decoration:underline">בצלמו</span> , בצלם אלהים ברא אותו; זכר ונקבה ברא אותם}} .
למה לא נאמר שהאדם נברא "בדמותו" אלא רק "<q class="psuq"> בצלמו</q>
 
  +
 
למה לא נאמר שהאדם נברא "בדמותו" אלא רק {{צ|תוכן=בצלמו}}?
  +
 
תשובה [גלעד ביר, 2:00 בלילה, על הדשא במקוה-ישראל]: השאלה היא לא למה בפסוק 27 לא נכתב "בדמותו", אלא למה בפסוק 26 כן נכתב "כדמותנו". והתשובה היא - כדי לפתור את בעיית האבטלה! התנ"ך הופץ במליארדי עותקים, וכל מילה בו מספקת תעסוקה להמוני אנשים ברחבי העולם!
 
תשובה [גלעד ביר, 2:00 בלילה, על הדשא במקוה-ישראל]: השאלה היא לא למה בפסוק 27 לא נכתב "בדמותו", אלא למה בפסוק 26 כן נכתב "כדמותנו". והתשובה היא - כדי לפתור את בעיית האבטלה! התנ"ך הופץ במליארדי עותקים, וכל מילה בו מספקת תעסוקה להמוני אנשים ברחבי העולם!
   
בדברי ה' לנוח (בראשית ט7) נאמר: "<q class="psuq"> ואתם - פרו ורבו; שרצו בארץ, ורבו בה</q> ". מה משמעות הציווי "<q class="psuq"> שרצו</q>
+
בדברי ה' לנוח (בראשית ט7) נאמר: {{צ|תוכן=ואתם - פרו ורבו; שרצו בארץ, ורבו בה}}. מה משמעות הציווי {{צ|תוכן=שרצו}}?
  +
 
תשובה [גלעד ביר, 3:00 בלילה, על הדשא במקוה-ישראל]: המילה "כדמותנו" נכתבה כדי לפתור את בעיית האבטלה; אז המילה "שרצו" נכתבה כדי ליצור את בעיית האבטלה!!!
 
תשובה [גלעד ביר, 3:00 בלילה, על הדשא במקוה-ישראל]: המילה "כדמותנו" נכתבה כדי לפתור את בעיית האבטלה; אז המילה "שרצו" נכתבה כדי ליצור את בעיית האבטלה!!!
   
 
<span style="">
  +
::(0)</span>
  +
  +
==מקורות==
  +
על-פי מאמר של ע"פ גלעד ביר שפורסם לראשונה ב [http://www.tora.us.fm/tnk1/tora/brejit/avtla.html אתר הניווט בתנך] בתאריך 2001-01-01 00:00:00.
 
<noinclude>
 
<noinclude>
 
==תגובות==
 
==תגובות==
  +
'''
<ul><span style="">
 
(0)</span> <ul></ul> </ul>
 
   
מאת: אריאל
+
מאת: אריאל '''
   
 
[http://he.judaism.wikia.com/wiki/Tnk1/tora/brejit/mailto:hmakshiv82@hotmail.co.il?subject=&#x5D4;&#x5D5;&#x5D3;&#x5E2;&#x5EA;&#x5DA;_&#x5D1;&#x5D0;&#x5EA;&#x5E8;_&#x5D4;&#x5D3;&#x5D9;&#x5D5;&#x5E0;&#x5D9;&#x5DD; אריאל] (212.179.137.211) ב09:34:18  26.06.2003, בתגובה ל: [[Tnk1/tnk1/tora/brejit/avtla|אבטלה]] שנשלח על-ידי ע''פ גלעד ביר ב:
 
[http://he.judaism.wikia.com/wiki/Tnk1/tora/brejit/mailto:hmakshiv82@hotmail.co.il?subject=&#x5D4;&#x5D5;&#x5D3;&#x5E2;&#x5EA;&#x5DA;_&#x5D1;&#x5D0;&#x5EA;&#x5E8;_&#x5D4;&#x5D3;&#x5D9;&#x5D5;&#x5E0;&#x5D9;&#x5DD; אריאל] (212.179.137.211) ב09:34:18  26.06.2003, בתגובה ל: [[Tnk1/tnk1/tora/brejit/avtla|אבטלה]] שנשלח על-ידי ע''פ גלעד ביר ב:
זה באמת לא מוסיף יוקרה לאתר...
+
זה באמת לא מוסיף יוקרה לאתר... '''
   
אבל בכל מקרה אפילו לא הבנתי את השנינות.
+
אבל בכל מקרה אפילו לא הבנתי את השנינות. '''
   
  +
'''
_______________
 
<ul>
 
   
  +
==תגובות==
מאת: יהודה
 
  +
'''
 
 
::מאת: יהודה '''
כדאי לשים לב למה [http://he.judaism.wikia.com/wiki/Tnk1/mfrjim/rjy/MefarsheyTanach001-01 שרש"י על המקום] כותב. מאד מעניין.
+
::כדאי לשים לב למה [http://he.judaism.wikia.com/wiki/Tnk1/mfrjim/rjy/MefarsheyTanach001-01 שרש"י על המקום] כותב. מאד מעניין.
 
::השאלה היא בעצם למה כתוב {{צ|תוכן=נעשה}} {{צ|תוכן=בצלמנו}} {{צ|תוכן=כדמותינו}}, מה הלשון רבים? '''
 
::אלא יש לומר: כאן למדנו על ענוותנותו של הקב"ה. '''
 
::ה' נמלך עם המלאכים. '''
 
::ואפי' שהוא הקדוש ברוך הוא מובדל ומרומם וכו' מהמלאכים, בכל-זאת איתם הוא נמלך, כדי ללמדנו שאפילו גדול יכול לשמוע את דיעת פמליתו (כפי שרש"י מרחיב).
  +
::
 
::דבר נוסף: בקטע השני של רש"י הוא ממשיך לדבר על זה, ואומר: אפילו שזה נתינת מקום למינות, בכל זאת ה' רוצה ללמדנו את ענין הענווה. (והוא נשאר חייב) ובכלל, בפסוק הבא אחריו מיד הוא אומר {{צ|תוכן=ויברא אלוקום}} {{צ|תוכן=בצלמו}} בלשון יחיד, היינו שהוא ורק הוא ברא.
  +
::
  +
==תגובות==
   
השאלה היא בעצם למה כתוב "<q class="psuq"> נעשה</q> " "<q class="psuq"> בצלמנו</q> " "<q class="psuq"> כדמותינו</q> ", מה הלשון רבים?
 
   
אלא יש לומר: כאן למדנו על ענוותנותו של הקב"ה.
 
 
ה' נמלך עם המלאכים.
 
 
ואפי' שהוא הקדוש ברוך הוא מובדל ומרומם וכו' מהמלאכים, בכל-זאת איתם הוא נמלך, כדי ללמדנו שאפילו גדול יכול לשמוע את דיעת פמליתו (כפי שרש"י מרחיב).
 
 
דבר נוסף: בקטע השני של רש"י הוא ממשיך לדבר על זה, ואומר: אפילו שזה נתינת מקום למינות, בכל זאת ה' רוצה ללמדנו את ענין הענווה. (והוא נשאר חייב) ובכלל, בפסוק הבא אחריו מיד הוא אומר "<q class="psuq"> ויברא אלוקום</q> " "<q class="psuq"> בצלמו</q> " בלשון יחיד, היינו שהוא ורק הוא ברא.
 
 
_______________
 
<ul></ul> </ul>
 
 
{{הוסב מאתר הניווט בתנך|http://www.tora.us.fm/tnk1/tora/brejit/avtla.html}}
 
 
[[קטגוריה:האדם בצלם א-להים]]
 
[[קטגוריה:האדם בצלם א-להים]]
 
[[קטגוריה:הומור]]
 
[[קטגוריה:הומור]]
 
[[קטגוריה:תכלית]]
 
[[קטגוריה:תכלית]]
 
[[קטגוריה:בראשית ט7]]
 
[[קטגוריה:בראשית ט7]]
 
{{הוסב מאתר הניווט בתנך|http://www.tora.us.fm/tnk1/tora/brejit/avtla.html}}
 
{{קיצור|tnk1/tora/brejit/avtla}}
 
{{קיצור|tnk1/tora/brejit/avtla}}
 
</noinclude>
 
</noinclude>

גרסה אחרונה מ־20:18, 15 באוגוסט 2007

זהו מאמר דמיוני; אין לקחת אותו ברצינות!


לפני שברא ה' את האדם (בראשית א 26): ויאמר א-להים: נעשה אדם בצלמנו כדמותנו , וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמש הרומש על הארץ .

אבל בבריאת האדם עצמה נאמר (בראשית א 27) ויברא אלוהים את האדם בצלמו , בצלם אלהים ברא אותו; זכר ונקבה ברא אותם .

למה לא נאמר שהאדם נברא "בדמותו" אלא רק בצלמו?

תשובה [גלעד ביר, 2:00 בלילה, על הדשא במקוה-ישראל]: השאלה היא לא למה בפסוק 27 לא נכתב "בדמותו", אלא למה בפסוק 26 כן נכתב "כדמותנו". והתשובה היא - כדי לפתור את בעיית האבטלה! התנ"ך הופץ במליארדי עותקים, וכל מילה בו מספקת תעסוקה להמוני אנשים ברחבי העולם!

בדברי ה' לנוח (בראשית ט7) נאמר: ואתם - פרו ורבו; שרצו בארץ, ורבו בה. מה משמעות הציווי שרצו?

תשובה [גלעד ביר, 3:00 בלילה, על הדשא במקוה-ישראל]: המילה "כדמותנו" נכתבה כדי לפתור את בעיית האבטלה; אז המילה "שרצו" נכתבה כדי ליצור את בעיית האבטלה!!!

(0)

מקורות[]

על-פי מאמר של ע"פ גלעד ביר שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2001-01-01 00:00:00.

תגובות[]

מאת: אריאל

אריאל (212.179.137.211) ב09:34:18  26.06.2003, בתגובה ל: אבטלה שנשלח על-ידי עפ גלעד ביר ב: זה באמת לא מוסיף יוקרה לאתר...

אבל בכל מקרה אפילו לא הבנתי את השנינות.

תגובות[]

מאת: יהודה
כדאי לשים לב למה שרש"י על המקום כותב. מאד מעניין.
השאלה היא בעצם למה כתוב נעשה בצלמנו כדמותינו, מה הלשון רבים?
אלא יש לומר: כאן למדנו על ענוותנותו של הקב"ה.
ה' נמלך עם המלאכים.
ואפי' שהוא הקדוש ברוך הוא מובדל ומרומם וכו' מהמלאכים, בכל-זאת איתם הוא נמלך, כדי ללמדנו שאפילו גדול יכול לשמוע את דיעת פמליתו (כפי שרש"י מרחיב).
דבר נוסף: בקטע השני של רש"י הוא ממשיך לדבר על זה, ואומר: אפילו שזה נתינת מקום למינות, בכל זאת ה' רוצה ללמדנו את ענין הענווה. (והוא נשאר חייב) ובכלל, בפסוק הבא אחריו מיד הוא אומר ויברא אלוקום בצלמו בלשון יחיד, היינו שהוא ורק הוא ברא.

תגובות[]

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי)
יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות.
אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.


לעמוד זה יש כתובת קצרה: tnk1/tora/brejit/avtla